Gepersonaliseerd leren in het VMBO: Leiderschap en HR

Het invoeren van gepersonaliseerd leren en het vertalen daarvan naar een goede uitvoeringspraktijk vraagt om visie en leiderschap van de schoolleider en om Strategisch HRM-beleid. De overgang van ‘klassieke’ lessen naar andere onderwijsvormen vraagt om een ingrijpende cultuuromslag. Het vraagt om intensieve samenwerking in een tussen teams én met het be­drijfs­leven. De schoolleider moet goed zijn toegerust om die verandering te begeleiden, met ondersteuning van de HR-adviseur(s). Fred Meijer heeft met andere schoolleiders het initiatief genomen voor een leer­net­werk Gepersonaliseerd leren in het VMBO.

De deelnemers maken kennis met de verschillende aspecten van invoering van gepersonaliseerd leren in het VMBO. We gaan in dialoog over de eisen die gepersonaliseerd leren stelt aan het leiderschap van school-, team en/of afdelingsleider en aan het Strategisch HRM-beleid van de school c.q. het schoolbestuur. Niet alleen de kansen en sterke kanten van het concept, maar bedreigingen en zwaktes worden besproken. Daarbij kiezen we de werkvorm van de professionele dialoog op basis van waarderend onderzoek.

Tijdens de 10e editie van het jaarcongres HRM & het Onderwijs op dinsdag 27 november deelt Fred Meijer in een van de interactieve sessie, samen met Hans Schwartz, graag zijn kennis en ervaring.

Fred Meijer, Directeur, Edison College
Fred Meijer werkt zijn hele leven al in het onderwijs. Aanvankelijk als groepsleerkracht in het basis en speciaal onderwijs. Vervolgens heeft hij diverse functies vervuld in het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Zowel inhoudelijk als in de schoolleiding. In samenwerkingsverbanden heeft hij gewerkt als ondersteuner, ambulant begeleider en coördinator. Altijd opzoek naar maatwerk voor leerlingen. Aan de ene kant om te voorkomen dat leerlingen onnodig in het speciaal onderwijs worden geplaatst en aan de andere kant om recht te doen aan talenten van leerlingen. Vanuit de overtuiging dat veranderingen moeten komen van de werkvloer. De uitdaging voor het VO is te komen tot maatwerk voor leerlingen met behoud van kwaliteit en werkbaar voor docenten.

Hans Schwartz, Regiocoördinator programma Stap 2 VO-Raad/ Senior adviseur CAOP
Hans Schwartz
is van huis uit macro-econoom. Na jaren te hebben gewerkt als lijnmanager, projectleider, en cao-onderhandelaar bij het Ministerie van OCW heeft hij, na een als ‘tussenstop’ bij de PO-Raad, zijn loopbaan een andere wending gegeven. Vanuit het CAOP werkt hij nu dichter bij de onderwijspraktijk dan ooit en dat met veel werkplezier. Hans adviseert en begeleid (samenwerkende) schoolbesturen bij vraagstukken op het snijvlak van ‘mensen en middelen’: arbeidszaken, strategisch HRM, regionale samenwerking, integrale kindcentra, etc. Daarbij is hij onder andere regiocoördinator voor het programma Stap 2 (professionalisering schoolorganisatie en SHRM) van de VO-raad. Daarnaast is hij actief als toezichthouder bij de UNICOZ Onderwijsgroep te Zoetermeer.

OVERZICHT NIEUWS

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM en het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN