HRM & het Onderwijs 2018

08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaflyer ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.15 uur Podium 2 Welkomstwoord

09.20 uur Podium 2 Opening door de dagvoorzitter Ja, we willen voorwaarts!

En we snappen dat dat via vernieuwing gaat, en dat daar een innovatieve, flexibele arbeidsorganisatie voor nodig is. Maar vernieuwing lijkt soms ook wel van toeval aan elkaar te hangen: mensen die elkaar wel of niet ontmoetten en mogelijkheden die wel of niet bij elkaar komen. Valt zulk toeval wel te organiseren? En hoe dien je als HR dan als gids die deze verbindingen helpt te leggen? Aan de hand van het Baanbrekers Canvas neemt dagvoorzitter Simon Douw je mee op deze reis!


09.35 uur Podium 2 Keynote Van Maatwerk, IPB-award, de wet BIO naar professionele leergemeenschappen

10 jaar HR in het onderwijs. Van een bureaucratische aanpak van personeelsbeleid naar daadwerkelijke organisatie ontwikkeling. De vernietigende conclusies van de commissie Dijsselbloem in 2008 over onderwijsontwikkelingen in de afgelopen jaren logen er niet om. De overheid had haar kerntaak – de kwaliteit van het onderwijs – de afgelopen jaren ernstig verwaarloosd. Een ware hausse aan maatregelen en afkortingen veroorzaakten schokgolven in het onderwijsland. Er kwam IPB, POP, PAP, PIP, de wet BIO en de functiemix. Op columnachtige wijze geeft Myriam Lieskamp een doorkijkje in 10 jaar HR-beleid in het onderwijs. En waar staan we dan nu?!


09.50 uur Podium 2 Keynote Semco in de polder: vertrouwen, loslaten en durf!

Het begint bij het onderwijs
Na 10 jaar te hebben gewerkt voor een groot concern is Allard Droste in 2007, als eigenaar, ingestapt in het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa te Rotterdam. Hier heeft hij een grote cultuuromslag gerealiseerd, van hiërarchisch naar samensturend. Van directief naar organisch. Een bedrijf zonder afdelingen, managers, functioneringsgesprekken of autorisatieschema. Iedereen mag en kan alles. Een omslag van een algemene toeleverancier naar een projectorganisatie voor de gevelbouw. Van 2,5 naar 15 miljoen omzet. Van een ziekteverzuim van rond de 7% naar de 2%.
Op een zeer interactieve wijze laat Allard Droste in alle eenvoud zien hoe het ook anders kan. Juist in het onderwijs! Met vertrouwen, loslaten en durf kunnen mensen veel meer dan we denken. Weg met de vaste structuur. Volg de droom. Richt het in zoals je zelf ook het liefst zou werken. Hierdoor gaat plezier en effectiviteit hand in hand en kunnen alle medewerkers weer mede-ondernemers worden.

Aangeboden door Driessen

10.35 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

11.10 uur Praktijkcases A1 - A2 - A3 - C3 en Dialoogsessie D1

Podium 2 A1: Het talentenhuis voor OOZ: innovatief denken met rollen en talenten

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) heeft de volgende ambitie geformuleerd: “ons toponderwijs, als leerplek zonder grenzen. Open voor iedereen.” Het talentenhuis van OOZ is een huis waar talent alle ruimte krijgt en waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol spelen. Je ‘loopt’ dus als talent (jij) door het talentenhuis om de match te maken met verschillende rollen en ontwikkelmogelijkheden te bekijken.
Rollen zijn op maat ontwikkeld voor de verschillende werkgebieden in het onderwijs, primair, voortgezet of speciaal onderwijs. Het is bedoeld om ambities en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers te ontplooien. De medewerker is daarbij zelf regisseur. OOZ is momenteel druk bezig het talenthuis uit te rollen; Talentenhuis, samen werken aan ambities. We gaan graag met u aan de slag!

VOL

Podium 6 A2: Houd werkdruk in balans

Het is belangrijk dat leraren een goede balans ervaren tussen voldoening en drukte. Het team speelt hierin een belangrijke rol. In 2017 voerde het Arbeidsmarktplatform PO voor het project Samenwerken aan Werkdruk uit. Samenwerking en de dialoog in het team stonden centraal in een projectmatige aanpak. Na afloop bleek dat leraren meer sociale steun ervaren van collega’s en leidinggevenden en vinden dat cultuur in de school is verbeterd. Lees hier de ervaringen van De Regenboog school uit Woerden.
Tijdens deze praktijkcase gaan we via concrete voorbeelden en tools in op de 4 stappen die scholen hebben doorlopen: 1) analyse, waar komt werkdruk vandaan? 2) bespreken, welke doelen en oplossingen ziet het team? 3) uitvoering, wat kan je doen? 4) monitoring, hoe sta je ervoor?

VOL

Podium 10 A3: Maximaal rendement halen uit e-learning

Volgens Frank Groot, directeur van CBS De Kraanvogel te Almere, wordt er nog veel te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van e-learning in het basisonderwijs. ‘Terwijl het toch heel veel tijd en geld kan schelen. En als je het goed aanpakt, kom je met elkaar in gesprek en ga je samen leren en onderzoeken in een PLG (Professionele Leergemeenschap).’ Vanzelf gaat het zeker niet, zo weet hij inmiddels. ‘Als je er als directeur zelf niet in gelooft, gaat het niet lukken. Je moet de mensen
enthousiast meekrijgen.’ Hoe je dat doet? Dat vertelt hij in deze sessie.

Aangeboden door Lerarenacademie

Podium 9 C3: Gepersonaliseerd leren in het VMBO: Leiderschap en HR

Het invoeren van gepersonaliseerd leren en het vertalen daarvan naar een goede uitvoeringspraktijk vraagt om visie en leiderschap van de schoolleider en om Strategisch HRM-beleid. De overgang van ‘klassieke’ lessen naar andere onderwijsvormen vraagt om een ingrijpende cultuuromslag. Het vraagt om intensieve samenwerking in een tussen teams én met het be¬drijfs¬leven. De schoolleider moet goed zijn toegerust om die verandering te begeleiden, met ondersteuning van de HR-adviseur(s). Fred Meijer heeft met andere schoolleiders het initiatief genomen voor een leer¬net¬werk Gepersonaliseerd leren in het VMBO.
Fred Meijer deelt in deze interactieve sessie, samen met Hans Schwartz, graag zijn kennis en ervaring.


Podium 8 D1: Leren voor morgen. In dialoog over de uitdagingen voor het onderwijs. Sessie duurt van 11.10 - 12.10 uur. Maximaal 25 personen (op voorinschrijving)

In een rap tempo komen technologische, maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen op de maatschappij af. Digitalisering, kunstmatige intelligentie en virtual reality zijn ontwikkelingen die de arbeidsmarkt en de maatschappij fundamenteel gaan veranderen. Maar niemand weet nog precies hoe. Een cruciale rol is weggelegd voor het onderwijs om jongeren voor te bereiden op hun baan en hun plaats en bijdrage aan deze complexe samenleving. Het vraagt van iedereen een permanente ontwikkeling. Een leven lang ontwikkelen wordt net zo noodzakelijk als ademhalen volgens Mariette Hamer van de SER. De basis voor een levenlang ontwikkelhouding wordt gelegd in het (funderend) onderwijs. Dat vraagt ondernemende scholen, schoolleiders en leraren en onderwijsmedewerkers met een focus op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen. En het vraagt ondersteunend HR-beleid zodat de school deze prachtige uitdaging ook daadwerkelijk kan realiseren. Alle hens aan dek dus.

VOL

11.40 uur Wisselen van zaal
 

11.45 uur Praktijkgerichte workshops B1 – B2 – B3 – B4

Podium 10 B1: Hybride docenten aan het werk - een prima combinatie van twee werelden

Hybride docentschap kan, mag, werkt. Het faciliteren van het combineren van banen kan een oplossing bieden voor het tekort aan leraren én het vormt een aantrekkelijk loopbaanpad voor velen met een impuls voor zelfontplooiing en ontwikkeling. Marius Bilkes en Marianne Boschman gaan dieper in op de HRM-mogelijkheden bij hybride docentschap en wat er juridisch bij komt kijken om een hybride docent in school te krijgen én om hem te houden.

Aangeboden door Capra Advocaten

Podium 6 B2: Talent genoeg binnen uw organisatie! Maar hoe talentvol bent u als werkgever?

Wat zijn de geheimen van goed werkgeverschap? In elke organisatie is voldoende talent aanwezig. Maar hoe kun jij de werkgever zijn die dit talent goed inzet, aantrekt en behoudt? Tijdens een interactieve sessie deelt Effectory zijn inzichten én de beste praktijken uit het vakgebied, zodat je als organisatie directie aan de slag kan.

Aangeboden door Effectory

Podium 9 B3: Performancemanagement en de alledaagse praktijk!

Performance of prestatiemanagement wordt in veel schoolorganisaties op strategisch niveau belangrijk gevonden. In de praktijk merken we echter vaak dat performancemanagement over één kam wordt geschoren met de gesprekkencyclus. Modern performance- of prestatiemanagement is meer dan alleen bovenstaande. In deze workshop maken wij inzichtelijk wat performancemanagement in de dagelijkse praktijk betekent en geven wij tips voor een praktische invulling.

Aangeboden door Merces

Podium 2 B4: Maak je als HR hart voor je mensen

Onze ervaring leert dat waar HR de regie neemt vitaliteit aandacht krijgt binnen scholen en de gemiddelde zelfscore van energie van een 4 naar een 8 gaat. Dunamare Onderwijs Groep heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in de vitaliteit van haar medewerkers. Martha Hustin vertelt hoe zij dit hebben aangepakt, waar ze tegen aan liepen en wat dit heeft opgeleverd. Een mentaal veerkrachtige docent met meer zelfregie, vertrouwen in zichzelf, collega’s en schoolleiding, kan zelf vitaliteit en werkdruk positief beïnvloeden waardoor de inzetbaarheid van de docent duurzaam verbeterd kan worden.

Aangeboden door BeLife - VOL

12.25 uur Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

12.35 uur Dialoogsessie D2

Podium 8 D2: Werkdruk en ontwikkeltijd dialoog door gebruik te maken door ruimte in onderwijstijd een uitdaging voor jouw schoolorganisatie Sessie duurt van 12.35 - 13.15 uur. Maximaal 25 personen (op voorinschrijving)

Scholen in het voortgezet onderwijs staan voor de uitdaging om binnen de schoolorganisatie de dialoog over werkdrukvermindering, ontwikkeltijd en onderwijstijd aan te gaan. Binnen de cao-VO 2018-2019 staat de opdracht om dit voor het schooljaar 2019-2020 aangepakt te hebben.
Welk proces moet je doorlopen binnen jouw organisatie om invulling te geven aan de cao-afspraak en hoe kun je de dialoog aanpakken en borgen binnen het integraal personeelsbeleid. De workshopleiders nemen u mee in hun eigen praktijk en dagen u uit om de mogelijkheden binnen uw eigen organisatie te verkennen. U krijgt inzicht in hoe schoolleiders hun docenten  binnen de school meenamen in het proces en professionele dialoog. Op welke wijze maakten zij gebruik van de ruimte die onderwijstijd biedt en hoe gaan ze  om binnen de lerende organisatie met medezeggenschap. Met  deelnemers brainstormen we en doen onderling  inspiratie op voor mogelijkheden  in de eigen organisatie om tijd en ruimte vrij te maken t.b.v. werkdrukvermindering, ontwikkeltijd binnen  de ruimte die de hernieuwde wet onderwijstijd biedt.

VOL

13.30 uur Podium 2 Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

13.40 uur Podium 2 Het Oplaadkwartier: zorg voor energie!

Het is fijn om je vitaal te voelen. Om ontspannen en met energie je werk te doen. Het Oplaadkwartier is een gezonde en leuke manier om je stressniveau te verlagen en met meer energie weer aan de slag te gaan.


13.55 uur Podium 2 Keynote De Onderwijstransitie en HR kanteling bij RVC de Hef in beeld.

In gesprek met de Beste Schoolleider van Nederland.
De Transitie van het Vakcollege de Hef (2012 – 2018) is een feit. We staan stil bij de leerervaringen en het waarom van het onderwijs. Tijdens HRM & het Onderwijs neemt Directeur Selma Klinkhamer je mee in de afgelopen 6 jaar en geeft haar visie op:
– Hoe is De Hef gestart, met welke visie en rol van het bestuur/schoolleiding?
– Hoe breng je een beweging op gang en de kanteling te weeg met je team en hoe stuur je vervolgens op (taak)beleid bij?
– Hoe kan leiderschap in het onderwijs het verschil maken voor leerkrachten en leerlingen (belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs)?
– Hoe blijf je als leerorganisatie toekomst bieden aan een continu veranderende onderwijsmarkt en leervraag?
Kortom, ga samen met Selma Klinkhamer in dialoog over toewijding, integriteit, doorzettingsvermogen en daadkracht. Kwalitatief onderwijs voor morgen? Gewoon doen!


14.30 uur Wisselen van zaal
 

14.35 uur Praktijkgerichte workshops C1 - C2 - C3 en Dialoogsessie D3

Podium 6 C1: Gezonde Werkdruk, daar word je beter van. Als je anders kijkt, wordt het anders.

De hoopgevende resultaten van het project ‘Gezonde Werkdruk, daar word je beter van’ hebben bij de deelnemende scholen een toename van het werkplezier, een afname van de werkdrukbeleving met wel 75 % én een significante afname van het ziekteverzuim gerealiseerd!
Waarderend inspelen op persoonlijke drijfveren van medewerkers kunnen het werkplezier, betrokkenheid en eigenaarschap vergroten, weten Astrid Oostrom en Aart Brezet. In korte tijd leidden zij 26 schoolleiders die deelnamen aan het project op in de theorie en de praktijk van Management Drives en Waarderend Leiderschap. Resultaat? De leerkracht krijgt zijn vak terug, waarmee het werkplezier toeneemt. Graag delen we deze unieke inzichten en ervaringen tijdens deze workshop.

VOL

Podium 9 C2: Continuous improvement…….maar dan? Ervaringen uit de praktijk!

Begin 2010 maakte Agora, een scholengroep van 25 basisscholen in de Zaanstreek, kennis met Jay Marino en de werkwijze “Continuous Improvement”. Gedurende een drietal jaren is er intensief samengewerkt met deze Amerikaanse onderwijsvernieuwer. De scholen hebben elementen ervan in hun werkwijze opgenomen of hebben het doorontwikkeld. Het Koraal in Assendelft heeft CI vergaand doorgevoerd en verder gebracht tot een kritische, reflectieve werkwijze, waarbij het onderzoekend vermogen door middel van professionele dialoog in het team leidend is. Zij doet dit door de eigen praktijk te onderzoeken alsmede gebruik te maken van bewezen succes. Door CI wordt in alignment vanuit eigenaarschap vormgegeven aan het 21e eeuwse leren en het onderzoekend vermogen.


Podium 10 C4: Hoe ga je om met werkdruk: professioneel vermogen en coping

Hoe komt het toch dat docenten onderling zo verschillend hun werkdruk en stress ervaren? Geen twee mensen hetzelfde natuurlijk! Maar waar zit dat verschil in? Uit onderzoek van onder andere de universiteit van Utrecht over professioneel vermogen in het PO, blijkt dat professionals in het onderwijs op verschillende manieren omgaan met eisen en soms botsende belangen van hun stakeholders. Dat sommigen de problemen uit de weg gaan, en andere juist actieve coping strategieën hanteren. Dat is precies wat ik als trainer op het gebied van werkdruk in het onderwijs ook observeer: mensen gebruiken verschillende coping stijlen, maar sommigen zijn minder effectief dan anderen. Dit professioneel vermogen is daarom zo’n interessante invalshoek.

In deze workshop zullen we het samen hebben over professioneel vermogen en coping stijlen. Na een korte introductie gaan we samen aan de slag om deze coping stijlen verder te analyseren, aan de hand van uw eigen praktijk ervaring. We denken samen na over wat u en andere leidinggevenden in uw organisatie kunnen doen om dit professioneel vermogen bij medewerkers te stimuleren, en we vergelijken dit met de aanbevelingen van onderzoeken hierover.

Aangeboden door CNV Academie

Podium 8 D3: Spelenderwijs op weg naar een lerende organisatie Maximaal 25 personen (op voorinschrijving)

Het teamspel Spijbel, Snoei en Struikel is een verandertraject vermomd als teamspel. Samen werken aan cultuurverandering en moeiteloos een structuur opzetten waardoor iedere werkplek een leerplek wordt en leiderschap gedeeld wordt. Samen experimenteren met als resultaat meer werkplezier, persoonlijke- en inhoudelijke ontwikkeling en een wendbare organisatie. Helemaal klaar voor de vragen van nu en de toekomst! Hoe u dit teamspel in de praktijk in kunt zetten en welke ervaringen ermee opgedaan zijn, laten we u zien in deze spel/dialoogsessie.

VOL

15.15 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

15.40 uur Podium 2 Keynote Continuous Improvement Through Teamwork, Collaboration and Shared Leadership!

What are the 3 pillars of effective organizations? Teamwork, collaboration and shared leadership of course! In his keynote presentation, Dr. Jay Marino will present a system of continuous improvement in which everyone contributes through a culture of ownership, accountability and responsibility! Dr. Marino will present a researched-based, practical approach to engage in a transformational change experience. Key themes include:
– Building an open culture in which people like to work together
– Developing a clear vision of the future
– Leadership aimed at sustainable educational development
– Creating a continuous dialogue and connection between the vision of the school, development of education and the professional development of staff
– The ability to apply pro-organizing to the school continuously as a professional learning community. With HR as a driving force in this organizational and
– Cultural change
His media rich presentation with examples from Dutch schools will bring to life practical and effective strategies from his experiences as a leader in several school systems in America and the Netherlands.
Download hier gratis het e-book ‘Leading continuous improvement’


16.25 uur Podium 2 Afsluiting door de dagvoorzitter en verloting door Driessen van een Rituals Verwenpakket

Ontspannen mensen maken de beste beslissingen. Daarom verloot Driessen een Rituals Verwenpakket zodat u zich op een ontspannen manier kunt richten op de HRM-werkzaamheden die er van u worden verwacht.


16.35 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel
 

17.30 uur Vol inspiratie, contacten en ideeen naar huis. Tip! Bekijk de kennisbank met alle content van de dag.
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM en het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN