HRM & het Onderwijs is van belang voor…
Directeuren en managers HRM, personeelsfunctionarissen, managers verantwoordelijk voor organisatie, planning & personeelsontwikkeling, afdelingshoofden P&O, operationeel managers, locatiedirecteuren of -leiders, bovenschoolse directeuren, bestuurders P&O, beleidsmedewerkers HRM, competentiemanagers, veranderingsmanagers, admini­strateurs, kennismanagers, organisatieadviseurs, ICT en informatiemanagers en adviseurs op het gebied van HRM. Werkzaam in de onderwijssector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO) en kinderopvang.