Call for papers HRM & het Onderwijs 2019 geopend

Toekomstlenig onderwijs: anders organiseren, leren en innoveren.
Is HR klaar om te wenden?
Professionalisering van het onderwijs, strategische personeelsplanning, de docent van de toekomst, mobiliteitsvraagstukken en het verhogen van kwaliteit en innovatie van onderwijs vragen om continue wendbaarheid. Van toekomstbestendig naar toekomstlenig onderwijs. De afgelopen jaren zien we dat steeds meer scholen het onderwijs anders organiseren. Hoe kan je verder ontwikkelen tot professionele organisatie? Waar een ontwikkelingsgerichte leercultuur heerst van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en van onderling vertrouwen? Waarom is het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden zo belangrijk?

Deze veranderende onderwijsomgeving vraagt steeds meer om strategisch verankerd HR-beleid. Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen? Een van die veranderingen die omarmd moeten worden is hoe werk wordt georganiseerd. Hoe kunnen we ruimte bieden voor innovatie, ondernemerschap  en zelforganisatie? Hoe blijf je aantrekkelijk werkgever en kun je antwoord geven op de krappe arbeidsmarkt?

De arbeidsmarktvraagstukken van vandaag kun je niet meer als eenling oplossen. Ook regionale samenwerking maakt het onderwijs rijker. Is HR klaar om te wenden?

Voor de 11e editie van het jaarcongres HRM & het Onderwijs op 26 november, zijn we op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke HR praktijkverhalen die aansluiten bij het thema ‘Anders organiseren van HR in de Overheid’, toegespitst op het onderwijs, van voorschools onderwijs tot PO-VO-MBO-HBO-WO. Met onderwerpen als:

 • Anders organiseren en innoveren
  Hoe geef je richting en invulling aan het anders organiseren in jouw school. Hoe kunnen we het beste onderwijs voor elk kind organiseren? Welke keuzes maak je? Welke ruimte is er voor innovatie?
 • Flexibilisering van arbeid en HR
  We voeren de dialoog over de rol die HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken.
 • Duurzame inzetbaarheid en werkdruk
  Hoe geef je invulling aan duurzame inzetbaarheid kijkende naar veilig gezond en vitaal werk, werkdruk en werkgeluk, loopontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling?
 • Arbeidsmarkt en mobiliteit
  De regionale aanpak lerarentekort, vraagt om samenwerken, binden & boeien vanuit de regio. Welke keuzes ga je maken? Hoe werf je zij-instromers? Hoe stimuleer je mobiliteit, welke opties heeft een school(bestuur?). Dit vraagt om strategische personeelsbeleid.
 • Leiderschap en HR
  Wat verandert er aan de positie van HR in een sterk veranderende organisatie? Wat betekent dit voor eigenaarschap, andere manieren van (persoonlijk) leiderschap en (zelf/team)sturing?
 • Professionalisering en professionele dialoog
  Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe ziet het samenspel van ruimte geven en nemen tussen leraren(teams) en schoolleiding op uw school er uit? Voer de dialoog op het gebied van onderwijsvernieuwing, samenwerking en/of professionalisering.
 • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen? Hoe maak je de transitie naar een lerende organisatie in de praktijk? Een schone taak voor HR om te sturen op een leven lang ontwikkelen en het omarmen van een positieve leercultuur.
 • Trends en HR
  Welke veranderingen (van buitenaf) komen er op ons af, hoe kunnen we richting geven aan de digitale transformatie, robotisering en de evolutie naar een 21e eeuwse netwerkmaatschappij?

Call for papers
De 11e editie van HRM & het Onderwijs vindt plaats op 26 november a.s. We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen toegespitst op de onderwijssector. Heeft u suggesties voor een interessante praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Of zijn er ervaringen buiten de onderwijssector, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Laat het ons dan voor 1 september weten.

HRM & het Onderwijs is al 11 jaar, met jaarlijks ruim 250 deelnemers, het jaarcongres vóór & dóór HR, bestuur/directie en schoolleiders werkzaam in het onderwijs van voorschools onderwijs tot PO-VO-MBO-HBO-WO.

OVERZICHT NIEUWS

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM en het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN