Mariëtte Hamer over onderwijs & arbeidsmarkt: HR als aanjager!

Vinden & binden van mensen in een positieve leercultuur

De toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt maakt permanent leren, een sterke leercultuur en een responsieve samenleving steeds belangrijker. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking. Er ligt een schone taak voor HR om te sturen op een leven lang ontwikkelen en het omarmen van een positieve leercultuur binnen de organisatie.

Wat zijn de ambities van de onderwijsorganisatie en wat zijn de ambities en mogelijkheden van de medewerkers? Mariëtte Hamer pleit ervoor om daarover continu het gesprek te voeren. Hoe blijven we ‘toekomstlenig’?

Mariëtte Hamer – Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER)is keynote spreker op het Congres HRM & het Onderwijs op dinsdag 26 november 2019 in ’t Spant te Bussum.

Over Mariëtte Iris Hamer
SER-voorzitter Mariëtte Hamer is een strategische verbinder. Onderhandelen vormt de rode draad in haar loopbaan. Bij uitstek is zij in staat mensen – veelal met kleine stapjes – bij elkaar te brengen. Hamer kan goed inschatten wat in een proces gebeurt en weet daar meteen op in te springen. Haar drijfveer is om een ieder beter op de arbeidsmarkt en in de samenleving te laten participeren.
Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad is zij sinds september 2014. Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Verder was ze onder meer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en woordvoerder op het terrein van sociale zaken, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeid en zorg. In de Tweede Kamer heeft ze diverse functies vervuld waaronder lid van het presidium en ondervoorzitter van de Kamer. Ook binnen de PvdA was ze in diverse bestuursfuncties actief.
Voor haar politieke loopbaan was ze onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. Hamer was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s.

Over het jaarcongres HRM & het Onderwijs
HRM & het Onderwijs is al 11 jaar met ruim 200 deelnemers, het grootste congres voor & door HR, bestuur/directie en schoolleiders werkzaam in het onderwijs, van IKC-PO-VO-MBO-HBO-WO.
Waar kunt u van elkaar leren en samenwerken aan onderwijskwaliteit en geeft u sturing aan de toekomst?

Datum: dinsdag 26 november 2019
Plaats: Spant in Bussum

Indien u zich inschrijft vóór 1 september a.s. maakt u gebruik van de vroegboekkorting!
U ontvangt € 100,- korting op de deelnameprijs. U betaalt slechts € 245,- excl. BTW (non-profit). Bovendien kunt u twee collega’s gratis meenemen! 

OVERZICHT NIEUWS

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM en het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN