Anders organiseren over de eigen grenzen heen: detacheren van VO docenten in het PO

Om het onderwijssysteem beter te laten aansluiten bij de huidige behoeften van leerlingen en personeel zijn fundamentele ingrepen nodig. Een vergelijkbare organisatiestructuur bij po, vo en mbo maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om leerkrachten flexibel in te zetten. Met een tegemoetkoming van het Arbeidsmarktplatform PO is het POVO-project gestart. Het innovatieve POVO-project brengt de gescheiden werelden bij elkaar door leraren uit het vo te detacheren in de bovenbouw van het po. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering, structurele samenwerking en meer flexibiliteit in de regelgeving.
Hermen Blok, zal jullie meenemen in zijn ervaringen bij het aangaan van een structurele samenwerking tussen po en vo scholen, hoe de detachering eruit kan zien en wat de meerwaarde is voor zowel scholen, leraren als leerlingen. Kunnen we het werkplezier vergroten en de werkdruk verminderen?

Sprekers
Deze sessie wordt gepresenteerd door:

  • Hermen Blok, Projectleider, LMC Academie Rotterdam
  • Angela Gomes, Programmaleider, Arbeidsmarktplatform PO

Grootste Jaarcongres voor HR professionals werkzaam in het Onderwijs
HRM & het Onderwijs is al 11 jaar, met jaarlijks ruim 250 deelnemers, het jaarcongres vóór & dóór HR, bestuur/directie en schoolleiders werkzaam in het onderwijs, van IKC – PO – VO – MBO –HBO –WO.

Ben jij er ook bij dit jaar? Meld nu aan. Kom met 3 personen voor slechts € 345,-

OVERZICHT NIEUWS

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM en het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN