HRM & het Onderwijs programma 2023

08.30 uur Registratie bezoekers op de informatiemarkt

09.15 uur Welkomstwoord door CKC Seminars

 Elske Brouwer-Schudde
09.20 uur Opening door de dagvoorzitter Building a sense of belonging

Hoe kunnen we de condities creëren in een organisatie, zodat je voelt dat je welkom bent en erbij hoort? De wens om ergens bij te horen en ons aan anderen te verbinden is een van onze basisbehoeften. We willen en mogen deel uitmaken van iets groters dan onszelf. Waar staat jouw organisatie voor, waar willen jullie naartoe en in hoeverre wordt deze gezamenlijke ambitie gedeeld? Zijn de voorwaarden aanwezig om van hieruit te werken? Erbij horen is het fundament onder duurzame, open en warme relaties. Dit wordt ook wel het meest kostbare kapitaal binnen een organisatie genoemd. De taal die we spreken is hierbij van wezenlijk belang. In hoeverre zorgt jouw taal ervoor dat de ander voelt dat deze plek hem of haar toekomt en dat je samen werkt aan die gezamenlijke ambitie? Hoe zorg je voor daadwerkelijke verbinding en commitment? Tijdens de introductie op deze dag over duurzaam werkgeverschap neemt Elske Brouwer-Schudde je hierin mee.

Elske Brouwer-Schudde

Onderwijskundige, onderzoeker en opleider/ docent binnen de Educatieve Academie (Pabo) Viaa in Zwolle


Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis
09.35 uur Keynote - Modern HRM & Werkgeverschap. Zet mensen niet alleen in, maar ook aan!

Organisaties die onderwijs mogelijk maken, staan voor vele uitdagingen en fundamentele vragen. Eén daarvan is hoe een organisatie gezond kan functioneren. In deze keynote krijgt u daarvoor handvatten aangereikt. U leert hoe u uw organisatie kunt laten bruisen van de energie. U krijgt inzicht in verschuivende manieren van denken over werk, het nieuwe arbeidsethos, en de gevolgen van trends zoals 5*- werkgeverschap en relationeel leiderschap. Tevens krijgt u moderne HR-taal aangereikt waarmee u de organisatie energie kunt inblazen. En wist u dat een gezonde organisatie functioneert zoals een energiecentrale? En wist u dat moderne organisaties steeds minder onderscheidend zijn in de techniek van HRM en de ethiek van HRM centraal stellen? Tijdens deze keynote krijgt u de mogelijkheid om uw kennis en inzichten te verrijken met deze en andere nieuwe inzichten. Tevens wordt u uitgedaagd om na te denken wat deze ontwikkelingen betekenen voor uzelf en uw collega’s in onderwijsorganisaties.

 

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis

Hoogleraar, spreker auteur en onderzoeker, Nyenrode Business Universiteit


10.15 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

10.50 uur Praktijkcases ronde A

Mariëtte van de Laar Ron van Alem
A1 - College Tour met Aloysius Stichting, Inrichting van een Huisacademie

Met welk doel is er over gegaan tot het inrichten van een huisacademie? Hoe wordt er omgegaan met de professionalisering van onderwijs- en ondersteunend personeel, het aantoonbaar maken van kwaliteitsverbetering richting de Onderwijsinspectie.
Hoeveel invloed heeft het lerarentekort op de huidige werkdruk? En welke rol speelt AI / ChatGPT hier een rol in of welke rol kan zij hebben? En hoe hiermee om te gaan, met AI / ChatGPT. Dit zijn zo maar een paar vraagstukken, die uitvoerig aan bod komen tijdens de College Tour met Aloysius Stichting.

Mariëtte van de Laar

Opleidingscoördinator, Aloysius Stichting

Ron van Alem

Accountmanager, SkillsTown

Aangeboden door SkillsTown

Ilse Bakx Tineke Porschen Ron Wolters
A2 - Ontwikkelperspectieven voor personeel vorm en inhoud geven; twee praktische en concrete voorbeelden

In een markt waarin er een groot tekort is aan onderwijzend personeel, is het bieden van ontwikkelperspectief niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk. Hoe geef je hier vorm en inhoud aan? En hoe krijg je het werkend? Tijdens deze praktijkcase vertellen Tineke Porschen (ROC Mondriaan) en Ilse Bakx (ROC Zadkine) hoe zij deze ontwikkelperspectieven voor docenten (LB-LC-LD) werkend hebben gekregen binnen hun scholen. Zij delen hun ervaringen en vertellen wat ze geleerd hebben. Ook geven ze tips die jouw eerste (vervolg)stappen efficiënter maken. Na afloop van deze praktijkcase ontvang je een samenvatting die je op weg helpt om de volgende stap naar het creëren van ontwikkelperspectief te zetten.

Ilse Bakx

HR Innovatie Manager, ROC Zadkine

Tineke Porschen

Hoofd Mijn Mondriaan Academie, ROC Mondriaan

Ron Wolters

Relatiemanager, Onderwijs Academie

Aangeboden door Onderwijs Academie

Marieke Verhoeven Willy Knoers
A3 - Ontdek de kracht van HR als Veranderaar!

Wil je als HR-professional een impactvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzaam werkgeverschap? Dan is het tijd om de rol van Veranderaar te omarmen. Als Veranderaar ben je de cruciale schakel tussen bestuur, management, professionals en de omgeving, en zorg je voor transformatie en verandering. In deze sessie verkennen we de rol van Veranderaar aan de hand van praktijkverhalen. Je ontdekt hoe je vanuit HR strategisch kunt bijdragen aan de ontwikkeling van je organisatie en je krijgt handvatten waarmee je direct aan de slag kunt. We bespreken onderwerpen zoals: richting geven aan ontwikkeling, begeleiden van het gezamenlijke proces, herkennen van draagvlak en betrokkenheid en stimuleren van ander gedrag. Bovendien delen we tips om de benodigde competenties voor deze rol verder te ontwikkelen. Ben je klaar om jouw bijdrage aan de organisatie naar een hoger niveau te tillen?

Marieke Verhoeven

Adviseur en Procesbegeleider, Stempl

Willy Knoers

P&O Adviseur, Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs en voormalig Hoofd P&O, De Onderwijsspecialisten

A3 = VOL

Paul Baan
A4 - Hoe dichten we het lerarenlek?

Waarom ligt de uitstroom uit de onderwijssector hoger dan andere sectoren met HBO+ opgeleide professionals? En waarom zijn sommige scholen en besturen juist heel goed in het binden van diezelfde professionals? Waarom heeft de ene school wel last van het lerarentekort, en de andere veel minder? Het onderzoek van Klassewerkplek laat zien hoe je als school of bestuur aan de slag kunt met de bewezen voorspellers van behoud, en welke goede voorbeelden er al zijn! Laat je tijdens deze sessie inspireren door Voorbeeldscholen.

Paul Baan

Oprichter, Klassewerkplek


11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.35 uur Workshopsessies ronde B en interactieve sessie E1

Marian van de Bult Koen Fransen Mark Nijenmanting
B1 - Bovenbestuurlijk samenwerken aan professionele ontwikkeling: VOTA-academie

Samenwerken aan professionele ontwikkeling van docenten tussen schoolbesturen is een veel gehoorde wens. Hoe je samen kunt werken binnen dit thema vertellen Marian van de Bult en Koen Fransen vanuit VOTA. Voortgezet Onderwijs Twente Achterhoek is een Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). Tijdens een pilot met twee VO-scholen en het ROC van Twente is een werkend model ontwikkeld voor bovenbestuurlijk professionaliseren. Het model zorgt voor regionale verbinding, thuisnabij leren voor onderwijsprofessionals, ontmoeting én inspiratie. Tijdens deze praktijkcase hoor je vanuit welke wens een pilot is gestart, hoe een werkend model is ontwikkeld, wat de ervaringen zijn, en hoe de pilot een vervolg krijgt in de hele regio. Na afloop van de praktijkcase ontvang je een samenvatting met daarin hele concrete handvatten waarmee je direct aan de slag kunt.

Marian van de Bult

Projectleider, Stedelijk Academie

Koen Fransen

Projectleider, VOTA

Mark Nijenmanting

Directeur, Onderwijs Academie

Aangeboden door Onderwijs Academie

Robert Hommen Jaap van Voorst
B2 - Het lerarentekort: deze doorbraken gaan het verschil maken

Één op de negen kinderen startte het schooljaar 2023-2024 zonder leerkracht. En volgens de voorspellingen gaat het tekort alleen maar verder toenemen, als we niet tot nieuwe initiatieven komen.
Daarom heeft de Alliantie voor Werkend Onderwijs met ondersteuning van de Buitenboordmotor, CAOP en het werkveld de “Doorbraakmethode” ontwikkeld. In het afgelopen jaar heeft CAOP onderzoek gedaan naar de resultaten van deze methode. Die uitkomsten laten zien dat de gewenste doorbraken daadwerkelijk effect sorteren. Wil je weten wat die doorbraken zijn en waarom ze werken, kom dan naar onze workshop. Een doorbraak betreft de verbetering van werving en selectie van kandidaten en het hen koppelen aan een werkgever. Om dat te realiseren, is er een nieuw initiatief gestart, waarin onze partner MeesterBaan zij-instromers en scholen gaat matchen in de Zij-instroom Academie. In onze workshop zal Danny Smulders toelichten op welke wijze scholen hiervan kunnen profiteren.

Robert Hommen

Senior adviseur onderwijsarbeidsmarkt, van oorsprong uit het onderwijs. Adviseur regionaal samenwerken regionaal aanpak personeelstekorten, CAOP

Jaap van Voorst

Directeur, NCOI, Alliantie, Zij-instroom Academie

Aangeboden door Alliantie voor Werkend Onderwijs - B2 = VOL

Nilufer Akpinar
B3 - Effectief multimediaal nascholen met het Netflix-model van E-WISE

Hoe leren we eigenlijk effectief? En hoe kan je als HRM afdeling met online nascholing de onderwijsprofessional praktisch ondersteunen? Samen met experts uit het onderwijsveld ontwikkelt E-WISE online cursussen op basis van wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring. Inmiddels zijn er al 1240 scholen aan de slag. In deze sessie vertelt Nilufer Akpinar van E-WISE hoe online nascholing een sterke basis vormt voor de persoonlijke ontwikkeling en teambrede professionalisering.

 

Duurzame professionalisering is essentieel om te zorgen voor hoogwaardig onderwijs en om onderwijsprofessionals in staat te stellen zich aan te passen aan veranderende onderwijsbehoeften en -uitdagingen. Het is een doorlopend proces dat bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van onderwijsprofessionals en uiteindelijk, aan de verbetering van het leerproces van leerlingen.
Tijdens deze workshop bieden wij handvatten waarmee u uw visie op professionalisering kunt vertalen en inzetten in de dagelijkse praktijk.

 

De sessie wordt in samenwerking met Caroline Orij verzorgd.

Nilufer Akpinar

Directeur Onderwijs, E-WISE

Aangeboden door E-WISE

Sharon Korenhof
B4 - Gooi je HR-dossier open!

Veel organisaties hebben zorgen om de HR-omgeving open te zetten. De medewerker van iedere organisatie heeft het recht op inzage, maar het dossier staat vol met privacy issues, documenten die de relatie medewerker en werkgever zou kunnen schaden en documenten die er niet in thuishoren. In deze sessie komen diverse praktijkvoorbeelden aan bod en laten we zien hoe je privacy-issues kunt oplossen. We gaan het hebben over een AVG-Proof HR dossier, wet- en regelgeving, optimalisatie van de digitale HR-omgeving, transparantie bieden en digitalisering van de documenten en processen.

Sharon Korenhof

Operationeel manager | AVG-consultant, Karmac HR-Solutions

Aangeboden door Karmac HR-Solutions

Jack de Bruin  Sabya van Elswijk
E1 - De rol van HR bij bovenbestuurlijke samenwerking

Arbeidsmarktproblematiek vraagt steeds vaker om samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Met het Innovatielab van Voion stimuleren we scholen om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt. In de pilot Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud werken we regionaal, bovenbestuurlijk samen op personeelsbeleid. Tijdens de workshop gaan we in op de context en de dilemma’s van samenwerken rondom arbeidsmarktproblematiek. We werken vanuit onze casuïstiek en de inbreng vanuit de deelnemers. Vragen waar we op in gaan zijn:
• Welke dilemma’s en condities spelen een rol bij samenwerkingen?
• Hoe kun je vanuit de HR-rol een goede positie nemen in een regionale samenwerking?
• Op welk moment in een samenwerkingsproces kom je vanuit HR aan tafel?

Jack de Bruin

Senior Adviseur/ Projectleider Onderwijsarbeidsmarkt, Voion

Sabya van Elswijk

Adviseur, Common Eye en Promovendus, UvA

Let op: E1= VOL

12.15 uur Lunch en bezoek stands op de informatiemarkt
 

13.25 uur Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

Joep Everts
13.30 uur Muzikale energizer – HR als dirigent

Musicus Joep Everts laat je door middel van een muzikale energizer kennismaken met leidinggeven en verbinden binnen de muziek. Hoe houd je richting, bied je veiligheid en blijf je toch wendbaar?

Joep Everts

Musicus, Trainer en Coach, Klanklichaam


Marloes van Grevengoed
13.50 uur Keynote - Aantrekkelijk werkgeverschap in het onderwijs: de magie van verbinding en vertrouwen

Dat het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving een positieve bijdrage levert aan een grote diversiteit aan HR-vraagstukken is niet onbekend. Maar welke positieve impact kan werkgeluk nu écht maken? Marloes van Grevengoed, beleidsmedewerker Mens & Organisatie, neemt je mee in haar visie op – en ervaring met – aantrekkelijk werkgeverschap in het onderwijs en deelt haar passie en inzichten over werkgeluk. Met voorbeelden uit de praktijk hoe werken vanuit de bedoeling bijdraagt aan een duurzame samenwerking. Hoe kun je vanuit jouw HR-rol de verbindende factor zijn in je eigen organisatie en ook in de samenwerking met externe partijen? En hoe stuur je in co-creatie met schoolleiders op het binden, boeien en behouden van de juiste onderwijsprofessionals in een uitdagende arbeidsmarkt? Een verhaal over lef, de menselijke maat en het belang van goede verhalen delen.

Marloes van Grevengoed

Beleidsmedewerker Mens & Organisatie, SAAM* Oss, Maashorst, Meierijstad, Bernheze en Boekel


14.30 uur Wisselen van zaal
 

14.35 uur Workshopsessies ronde C en interactieve sessie E2

Claudia Vermeulen Karin Schraven Arianne Roos
C1 - Is jouw bestuur voorbereid op de toekomst HR als strategische verbinder, een praktijkcase

Voor HR ligt er een belangrijke rol om de verbindende factor te worden tussen bestuur, management en professional. Er liggen veel vraagstukken in een uitdagende arbeidsmarkt, zoals het aantrekken en behouden van jonge leraren en het binden en duurzaam inzetbaar houden van meer ervaren professionals. Ook strategisch HR-beleid, de samenwerking binnen Onderwijsregio’s en het anders organiseren van onderwijs met behoud van kwaliteit staan hoog op de HR-agenda. Dit vraagt om een strategische positionering van HR binnen het onderwijs.

Maar hoe pak je deze rol op als HR? Welke competenties zijn daarbij belangrijk? En wat zijn de belangrijkste stappen om je strategische rol goed neer te zetten en jouw onderwijsinstelling de werkgever van de toekomst te maken?

In deze interactieve workshop van 40 minuten licht een (senior) HR-professional toe, aan de hand van een pragmatisch model, hoe hij/zij deze transitie in de praktijk heeft ingezet in zijn/haar bestuur. De do’s en don’ts komen daarbij uitgebreid aan bod en er is voldoende ruimte voor de inbreng van eigenervaringen. Deelnemers kunnen met deze inzichten direct aan de slag in de eigen organisatie.

Claudia Vermeulen

HR Manager PCBO Apeldoorn van 2020-2023; HR Manager Atlant vanaf 2023

Karin Schraven

Adviseur Arbeid & Vitaliteit, Vervangingsfonds/Participatiefonds

Arianne Roos

Adviseur Arbeid en Vitaliteit, Vervangingsfonds/Participatiefonds

Aangeboden door VfPf

Hans de Reus Xenia Hoppenbrouwer
C2 - Data als verbindende factor voor HR!

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de mensen die in de scholen/instellingen werken. Strategisch HRM beleid is hierbij van belang. Infotopics Onderwijs vertelt samen met HRM Directeur van St Quadraam, Hans de Reus, over het belang van datagedreven besluitvorming én hoe jij als HR- professional daardoor betere beslissingen kunt nemen. Duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, arbeidsmarktontwikkelingen en strategische personeelsplanning zijn thema’s die worden aangehaald. In deze interactieve workshop vertellen wij je hoe data-geïnformeerd werken nu écht in de praktijk gaat. Wordt niet meer verrast en werk naar een toekomstbestendige organisatie door duurzaam om te gaan met je menselijke kapitaal. Laat je inspireren door Infotopics Onderwijs en VO instelling Stichting Quadraam.

Hans de Reus

Directeur HRM, Stichting Quadraam

Xenia Hoppenbrouwer

Senior implementatieconsultant Onderwijs, Infotopics Onderwijs

Aangeboden door Infotopics Onderwijs

C3 - Talent aantrekken én behouden: dit kunnen we leren uit de zorg

Niet alleen het onderwijs kampt met een tekort aan medewerkers. Ook in de zorg is het tekort aan gekwalificeerd personeel een groeiend probleem. De opgave van HR-professionals is helder: voldoende medewerkers aantrekken én behouden. Maar hoe word je een aantrekkelijke werkgever? En hoe bind en boei je medewerkers om bij je te blijven werken? In deze workshop trekken Mirjam Hoveijn en Maud de Louw lessen uit de zorg.

Aangeboden door Noordhoff Academy

Kirsten Bleeker Robin van den Hoek
C4 - Hoe word je de beste werkgever in het onderwijs

In deze uitdagende tijd -waarin de arbeidsmarkt in het onderwijs extra druk ervaart- is het belangrijker dan ooit om je waardevolle medewerkers te behouden! Graag nodigen we jullie uit om onze workshop bij te wonen, waarin we je meenemen in trends in bevlogenheid door de jaren heen (waren we bijvoorbeeld meer of minder bevlogen tijdens corona?) en waar we de belangrijkste factoren van retentie met jullie delen. Je loopt weg met kennis van deze onderwerpen en een aantal best practices om hiermee aan de slag te gaan.

 

We kijken ernaar uit jullie te ontvangen!

Kirsten Bleeker

People strategy consultant, Effectory

Robin van den Hoek

People strategy consultant, Effectory

Aangeboden door Effectory

Geke Versprille Robert-Jan Kooiman
E2 - Je team compleet met diversiteit

Maak gebruik van de kansen van een divers team: In het onderwijs laten we arbeidspotentieel liggen door in het personeelsbeleid onvoldoende aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie. Hoe kun al je personeel boeien en binden? Voelt iedereen zich gehoord en gezien? Maak jij gebruik van de talenten van je personeel en heb je voldoende oog voor verschillen? In deze workshop vertellen we je over bevindingen uit onderzoek naar diversiteit en inclusie in het onderwijs. Verder nemen we je mee om stappen te zetten aan de hand van onze routekaart naar een meer divers en inclusief personeelsbeleid. Een interactieve sessie waarbij je als deelnemer met praktische handvatten de zaal verlaat.

Geke Versprille

Projectleider D&I, Arbeidsmarktplatform PO en VOION

Robert-Jan Kooiman

Projectleider ‘Alliantie divers voor de klas’ en Aanvoerder, Stichting Meestert!

Let op: voorinschrijving - max. 25 personen

15.15 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

15.40 uur Praktijkcases ronde D en interactieve sessie E3

Esther van der Werf-Mooten Robert Hommen
D1 - Samenwerking personeel IKC: een verrijking voor kinderopvang en primair onderwijs

Binnen het Max Havelaar kindcentrum (IKC) delen SCO Delft en Kinderopvang Morgen niet alleen het gebouw. De samenwerking op kindzorg gaat hierbij verder. SCO Delft en Kinderopvang Morgen hebben een gedeelde visie en bijbehorende ambities waardoor de personeelsinzet complementair aan elkaar wordt. Tijdens deze interactieve sessie nemen Esther van der Werf-Mooten (Max Havelaar Kindcentrum) en Robert Hommen (CAOP) je mee in: van start tot heden, waar staat de samenwerking en de daaruit geleerde lessen. Je wordt uitgedaagd om mee te denken in de toekomstige vraagstukken rondom samenwerken op personeelsniveau, kennis en expertise versus bekwaamheid en bevoegdheid, samenwerken binnen verschillende kaders van kinderopvang en wpo.

Esther van der Werf-Mooten

Interim-Directeur-Onderwijs, Max Havelaar kindcentrum

Robert Hommen

Senior adviseur onderwijsarbeidsmarkt, van oorsprong uit het onderwijs. Adviseur regionaal samenwerken regionaal aanpak personeelstekorten, CAOP


Aart Brezet
D2 - Hoe kan het in het personeelsbeleid weer over ‘leren’ gaan?

Het onderwijs zit gevangen in een patroon en een systeem waar het om bewijzen gaat in plaats van om leren. Scholen worden beoordeeld op resultaten en die druk wordt doorgegeven van bovenaf naar onderop. Dat is contraproductief voor het aantrekkelijk zijn als organisatie en het binden van mensen. En, het is ook nog eens contraproductief voor de resultaten.
Het kan echter 180 graden anders, als scholen in alles de focus weer leggen op leren, ook in leiderschap en HRM. In de workshop laat ik zien hoe je vanuit de waarderende aanpak weerbaar kan zijn tegen het systeem van buiten en de school voor het voor je personeel en de leerlingen weer een fijne omgeving wordt.

Aart Brezet

Organisatiecoach, Drives@School


Robert Jacobs Stephan Plat
D3 - Help mijn leraren lopen weg!

Er is een schrijnend tekort aan leraren. Én toch is het je gelukt, jij hebt eindelijk die vacature voor het vak Duits ingevuld waar maandenlang niemand voor te vinden was. Maar nu begint het pas! Een nieuwe collega in je lerarenteam betekent niet meteen een betrokken en ingewerkte medewerker. Nieuwe mensen vinden en een contract aanbieden is één ding. Mensen daadwerkelijk (ver)binden, laten ontwikkelen, met plezier laten werken en behouden is iets anders. Goede (deels digitale) onboarding, als aanvulling op bestaande inductietrajecten, speelt daarbij een cruciale rol. Daardoor wordt vroegtijdig ongewenst vertrek voorkomen. Want wist je dat:
• 60% van de mensen overweegt hun kersverse onderwijswerkgever na een maand alweer te verlaten;
• 20% van de startende leraren haakt af in hun eerste jaar;
• 80% van de leraren die positief is over hun onboarding-ervaring voelt zich daardoor langdurig sterk betrokken.
Hoe kan dat én wat kan ik ertegen doen? Robert Jacobs deelt zijn inzichten, tips en tricks. Samen gaan we voor leraren die floreren i.p.v. uitstromen.

Robert Jacobs

Strategisch HR adviseur en Eigenaar, HR ontwikkeling

Stephan Plat

Lecturer en Education Program Coordinator, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Eigenaar, SPLAT Motivational Design

D3 = VOL

Hetty de Jong Esther Hijman
D4 - De medewerkersreis van de OOP’er

Het praktijkverhaal over de loopbaanontwikkelingen van Esther in het primair onderwijs biedt inzichten in het creëren van win–win oplossingen voor het onderwijs en medewerkers die zich oriënteren op hun loopbaan en werkgeluk. Hierbij is denken vanuit de ‘medewerkersreis’ belangrijk, maar wat is dat? Hoe dragen zowel werkgever als werknemer bij in de persoonlijke medewerkersreis? Hoe maak je gebruik van het talent van medewerkers? Esther heeft nu veel werkplezier als onderwijsassistent. Haar ervaring binnen en buiten het onderwijs en haar leeftijd geven volop kansen van betekenis te zijn in het team. Ze zet haar passie in om leerlingen in hun kracht te zetten. Welke ervaringen hebben bijgedragen aan haar medewerkersreis in het onderwijs? Deze reis is begonnen op de Pabo, ze heeft het onderwijs verlaten en is als OOP’er weer ingestroomd. Welke rol spelen leidinggevenden en HR in het vormgeven van de medewerkersreis, de loopbaanontwikkeling van Esther en de OOP’er in het algemeen? Deze sessie biedt inzicht in het anders kijken naar hoe je onderwijs organiseert en hoe je gebruik maakt van de competenties van OOP’ers. Esther licht haar reis toe met voorbeelden en de uitdagingen die ze heeft overwonnen. We gaan in op wat er nodig is om positieve ervaringen te realiseren en het samenspel tussen schoolleider, HR en de OOP’er.

Hetty de Jong

Projectleider medewerkersreis, Arbeidsmarktplatform PO

Esther Hijman

Onderwijsassistent, CSG De Waard


Roeland van Laer
E3 - Kan het onderwijs zonder externe inhuur in het primaire proces?

Het inzetten van externe medewerkers zoals ZZP’ers in het onderwijs, is een onderwerp dat de laatste tijd in het nieuws de aandacht heeft getrokken. Het werken met ZZP’ers biedt onderwijsinstellingen flexibiliteit en toegang tot specifieke expertise. Echter, de kosten kunnen hoger uitvallen dan gewenst. Kan het onderwijs nog zonder ZZP’ers of moeten onderwijsinstellingen zich aanpassen aan de veranderende realiteit? In deze snel veranderende onderwijsomgeving is het belangrijk voor onderwijsinstellingen om zorgvuldig af te wegen welke rol ZZP’ers spelen in de organisatiestrategieën, rekening houdend met zowel de voordelen als de kosten. Tijdens deze sessie gaan we deze kwestie vanuit verschillende perspectieven bekijken.

Roeland van Laer

Partner, Labor Redimo. Helpt organisaties met het ontwerpen en implementeren van innovatie HR-strategieën en -oplossingen, Auteur van “Het einde van HRM”

Let op: voorinschrijving - max. 25 personen

Bob Zeegers
16.25 uur Keynote - HR met Ballen

Laten we eerlijk zijn: als HR-professional word je vaak straal genegeerd door het management. Wat zou er gebeuren als HR met een gele markeerstift wel bovenaan de MT-agenda staat? HR-expert Bob Zeegers schreef er een bestsellerboek over: HR met ballen. Hierin geeft hij negen succesformules waarmee je het MT overtuigt om te investeren in menselijk kapitaal. Bob gelooft niet in de heilige huisjes van HR, liever schopt hij alle overbodige en vaak truttige conventies naar het hrnamaals. Zijn missie is om HR-professionals weer ballen te geven, zodat zij serieus genomen worden. HR met ballen stond maar liefst 28 dagen op 1 in de Managementboek Top 100, en is het best verkochte HR-boek van 2022.

Bob Zeegers

Oprichter, HR Navigator, Auteur van ‘HR met ballen’ en Columnist bij BG magazine, Arbo, HRexpert, Managers Online en HR community


17.05 uur Afsluiting programma door dagvoorzitter

17.10 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel

17.45 uur Vol inspiratie, contacten en ideeën naar huis. Tip! Bekijk de kennisbank met alle content van de dag.

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM en het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN