Leerlingen leren leren

Wat als de leerling echt centraal staat?
Bij ons staat de leerling centraal. Ons onderwijs is toekomstgericht. Of: op deze school hebben scholieren eigenaarschap. Het klinkt mooi, maar wat betekent het als de leerling echt centraal staat? ‘Het vermogen om te leren en te ontwikkelen wordt net zo belangrijk als ademhalen.’

Hoe maken we het onderwijs toekomstbestendig? Die vraag onderzocht Myriam Lieskamp als lid van de commissie onderwijs en arbeidsmarkt van de Sociaal Economische Raad. Lieskamp is oud-docent in het speciaal onderwijs, onderwijsadviseur en mede-auteur van het boek: Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs.

‘Die vraag heeft een reden’, zegt Myriam Lieskamp. ‘We zien dat de samenleving verandert. Dat is altijd zo geweest maar veranderingen gaan nu sneller. Door de toegenomen complexiteit en het ontstaan van nieuwe beroepen en robotisering is het noodzakelijk om te onderzoeken of het onderwijs wel biedt wat nodig is.’ De veranderingen vragen immers om een ander type burgers: mensen die zich snel dingen eigen maken, flexibel en creatief zijn.

Ademhalen
Is het onderwijs daar klaar voor? Nee, zegt bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid: het onderwijs is nog steeds weinig flexibel georganiseerd. ‘Tot nu toe hebben we consumentenonderwijs gegeven’, zegt Lieskamp. ‘Je stopt er leerstof in en je gaat er vanuit dat leerlingen het onthouden. De overheid beslist voornamelijk wat kinderen leren, en de school en de leraar beslissen hoe ze leren. Dat is achterhaald. Het onderwijssysteem is vooral gebaseerd op vaardigheden die je kunt meten zoals taal, rekenen en lezen. Het gaat minder om creativiteit en problemen oplossen, terwijl de maatschappij daar wel om vraagt.’ Niet dat taal en rekenen niet essentieel zijn ze, verheldert ze, maar je moet leren toepassen.

‘Het vermogen om te leren en je te blijven ontwikkelen wordt net zo belangrijk als ademhalen. Dan kun je je staande houden in de samenleving. Mensen zullen hun hele leven lang moeten willen leren. De vraag die daaraan gekoppeld is, luidt: hoe leer je zelf het beste? Binnen het onderwijs moet het leren ‘leren’ als vaardigheid dus centraal komen te staan.’

Dit is een artikel van Schoolfacilities. Klik hier om het volledige artikel te lezen. 
Meer lezen? Neem dan een abonnement op Schoolfacilities (gratis voor gemeenten en scholen) en meld u aan voor de nieuwsbrief van Schoolfacilities: schoolfacilities.nl

Myriam Lieskamp is als zelfstandig onderwijsadviseur spreker op het jaarcongres HRM & het Onderwijs en verzorgt een mini-masterclass.

Een congres specifiek gericht op de HR ontwikkelingen in het Onderwijs
CKC Seminars organiseert op dinsdag 23 november 2021 de 12e editie van het jaarcongres HRM & het Onderwijs. Een congres over de verandering van arbeidsmarkt en onderwijs, HR-beleid en de toekomst van HRM in het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO), wetenschappelijk onderwijs (WO) en de aansluiting van voorschools onderwijs. Waar kunt u van elkaar leren en samenwerken aan onderwijskwaliteit?

Interesse om deel te nemen? Meld u zich dan nu aan.

OVERZICHT NIEUWS