Call for papers HRM & het Onderwijs 2018 geopend

Call for papers – innovatieve HR praktijkcases
De 10e editie van HRM & het Onderwijs vindt plaats op dinsdag 27 november a.s. in congrescentrum het Spant te Bussum. Wij zijn net als elk jaar op zoek naar innovatieve, aansprekende HR praktijkcases, die toepasbaar zijn op deonderwijssector. Heeft u ervaringen buiten het onderwijs, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Laat ons dan weten dat u een inhoudelijke bijdrage kunt leveren. Vul het formulier volledig in vóór 20 juli a.s. en bekijk de voorwaarden.

HRM & het Onderwijs is al 10 jaar, met jaarlijks ruim 250 deelnemers, het jaarcongres vóór & dóór HR, bestuur/directie en schoolleiders werkzaam in het onderwijs, van primair onderwijs tot voortgezet onderwijs en van beroepsonderwijs tot hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en de aansluiting van voorschools onderwijs.